Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa ili projekata udruga Općine Vela Luka u 2023. godini

Administrator

Predmet: Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa ili projekata udruga Općine Vela Luka u 2023. godini

I

Na temelju čl. 7. i 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik 13/2018)  objavljuje se financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama, u skladu sa Proračunom Općine Vela Luka za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 22/2022), kao i programska područja (djelatnosti) u okviru kojih će se raspisivati natječaji, kako slijedi:

I) U okviru programa javnih potreba u športu za 2023. godinu

Financiranje športskih manifestacija  5.309,00 EUR

II) U okviru programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Financiranje manifestacija i projekata udruga  13.280,00 EUR

Projekti u izdavaštvu   2.655,00 EUR

III) U okviru programa poticanja poljoprivrede za 2023. godinu

 – aktivnost financiranja projekata udruga u poljoprivredi

Projekti u poljoprivredi 4.247,00 EUR

IV) U okviru programa zaštite okoliša u 2023. godini

Projekti zaštite okoliša  531,00 EUR

Projekti energetske učinkovitosti 530,00 EUR

II

Natječaje će na osnovi članka 5. st.1 i 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik 13/2018)   provoditi Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo.

III

Utvrđuje se očekivana dinamika raspisivanja javnih natječaja, financijski okvir po pojedinom programu ili projektu, okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti;  kako slijedi:

U okviru programa javnih potreba u športu za 2023.  godinu – Financiranje športskih manifestacija 

– u travnju 2023.g.

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu do  1.327,23 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 3

U okviru programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu – Financiranje manifestacija i projekata 

– u travnju 2023.g. 

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu do 1.327,23 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 6

U okviru programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu – Projekti u izdavaštvu

– u travnju 2023.g. 

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu do 1.990,84 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 2

U okviru programa poticanja poljoprivrede za 2023. godinu – aktivnost financiranja projekata udruga u poljoprivredi – Projekti u poljoprivredi

– u svibnju 2023.g.

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu do 1.990,84 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 2

U okviru programa zaštite okoliša u 2023. godini – Projekti zaštite okoliša 

– u svibnju 2023.g.

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu 531,00 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 2 

U okviru programa zaštite okoliša u 2023. godini – Projekti energetske učinkovitosti

– u svibnju 2023.g.

– raspon sredstava po pojedinačnom projektu 530,00 EUR

– okvirni broj programa ili projekata koji će se ugovoriti: 2 

IV

Na planirane natječaje programe  mogu kandidirati udruge čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Općine (Program ukupnog razvoja Općine, Strategija razvoja turizma, Akcijski plan učinkovitog  gospodarenja energijom Općine Vela Luka, Plan gospodarenja otpadom Općine Vela Luka za razdoblje 2018. – 2023.), kao i drugim relevantnim planskim dokumentima.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

poljoprivredu i gospodarstvo

pročelnik

Branko Joković, mag.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELA LUKA

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

poljoprivredu i gospodarstvo

KLASA: 400-01/23-01/003

URBROJ: 2117-21-01

Vela Luka, 31. siječnja 2023.g.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Pregled dnevnih vijesti iz Hrvatske 28.02.2023.

VELA LUKA – Jučer je u općinskoj vijećnici održana 11.sjednica općinskog vijeća Vele Luke s četiri točke dnevnog reda. Na vijećnička pitanja odgovarala je općinska načelnica Katarina Gugić. Nezadovoljni vođenjem sjednice oporbeni vijećnici naspustili su sjednicu koja je nastavila s radom.  VELA LUKA – Općinsko vijeće Vele Luke jučer je […]