Javni poziv nositeljima stvarnih prava na zemljištu uz ceste u uvalama Triporte, Široka i Slatina u Veloj Luci

Administrator

Općina Vela Luka kao pravna osoba, koja na području Općine Vela Luka upravlja nerazvrstanim cestama, temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), započela je postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u uvalama Triporte, Široka i Slatina u Veloj Luci. U tom postupku izrađuje se snimka […]

Podjeli ovaj sadržaj

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za mjeru ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka u 2024. godini

Administrator

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELA LUKA Načelnica KLASA: 320-01/24-01/007 URBROJ: 2117-21-01 Vela Luka, 4. travnja 2024.god. Temeljem članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 19/20) Načelnica objavljuje  slijedeći: JAVNI POZIV za dodjelu potpora […]

Podjeli ovaj sadržaj

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2024. godini

Administrator

REPUPLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELA LUKA Načelnica KLASA: 320-01/24-01/008 URBROJ: 2117-21-01 Vela Luka, 5. travnja 2024.g. Temeljem članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.19/20) Načelnica objavljuje  slijedeći: JAVNI POZIV za dodjelu potpora male […]

Podjeli ovaj sadržaj

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2024. godinu

Administrator

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“  dodjeljuje se otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom „Hrvatski otočni proizvod“. Zahtjevi se zaprimaju  do 31. listopada 2024. godine, a o  podnesenom zahtjevu Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. Otočnom subjektu […]

Podjeli ovaj sadržaj

OBAVIJEST: Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini

Administrator

Opći cilj Javnog poziva: stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje. Specifični cilj Javnog poziva: osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete […]

Podjeli ovaj sadržaj

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje ulaganja u ekološku proizvodnju u 2023. godini

Administrator

Temeljem članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine Načelnica objavljuje  slijedeći: JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje ulaganja u ekološku proizvodnju u 2023. godini Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – […]

Podjeli ovaj sadržaj

Općina Vela Luka objavila javni poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje

Administrator

Općina Vela Luka je objavila javni poziv za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Općina Vela Luka poziva sve zainteresirane osobe koje imaju prebivalište na području Općine Vela Luka da podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO) u 2023. godini za koje su predviđena sredstva u okviru Socijalnog programa […]

Podjeli ovaj sadržaj

Objavljen je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Administrator

Objavljen je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu. Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Prijave […]

Podjeli ovaj sadržaj