Obavijest o izdavanje potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva za prijavu na 11. LAG natječaj za TO 1.1.4.

Administrator

Poštovani, obavještavamo potencijalne prijavitelje na 11. LAG natječaj za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, vezano uz potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja je obavezni dio natječajne prijave, da je viša stručna savjetnica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede gđa. Favro Zrinka na godišnjem odmoru od 01.08.2022., te da je za izdavanje potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva u periodu odsutnosti g. Favro nadležan g. Mihlinić Frano. 

G. Mihlinića možete kontaktirati na: 091/4882-943, Frano.Mihlinic@mps.hr (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Kralja Tomislava 1, 20230 Ston). 

Podsjećamo da se prijave projekta podnose od 01.08.2022. do 01.09.2022. godine. Natječajna dokumentacija dostupna je na ovoj poveznici.Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5. 

S poštovanjem,Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”

Trg sv. Justine 13, 20260 Korčulatel. +38520713472

Podjeli ovaj sadržaj