Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području kulture u 2024. godini

Administrator
Foto: Pixabay

Općinska načelnica Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i članka 4. i 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), objavljuje:

Natječaj za institucionalnu potporu 

udrugama u području kulture u 2024. godini

I

U Proračunu Općine Vela Luka za 2024. godinu osigurati će se sredstva za financijsku potporu u provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u kulturi,  namijenjenih zadovoljavanju  javnih potreba u području kulture  kroz rad udruga u kulturi – kao dijelu programa javnih potreba u kulturi Općine.

II

Predmet ovog natječaja su redovni godišnji  programi rada udruga u kulturi za 2024. godinu.

III

Na ovaj javni poziv se mogu javiti udruge u kulturi, sa sjedištem na području općine Vela Luka, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni prema provedbi programa javnih potreba u kulturi kroz kontinuirane (redovne) godišnje programe u prioritetnim područjima financiranja.

IV

Prioritetna područja financiranje za koja se raspisuje natječaj za dodjelu institucionalne potpore udrugama u području kulture i kulturnih djelatnosti su:

U okviru 

1. Kulturno umjetničkog (glazbeno-scenskog) amaterizma;

1.1. Glazbena kultura i rad s mladima glazbenicima

1.2. Njegovanje folklorne baštine,

1.3. Njegovanje klapskog pjevanja.

2.  Likovna umjetnost (likovni amaterizam)

3.  Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara (narodni običaji)

4.  Dramska umjetnost (dramski-kazališni amaterizam)

5.  Zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara (kulturna baština)

6. Organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 663,61 eura, a najviši 10.000,00 eura. 

Očekuje se da će se na ovaj natječaj javiti devet (9) udruga koje djeluju u području kulturnih djelatnosti (1.1. Narodna glazba, 1.2. FD Kumpanija, 1.3. Tradicijsko pjevanje, 2. Likovno stvaralaštvo Vele Luke, 3. Trtajun, 4. Velolučki pučki teatar,  5. Lanterna, 6.1. Miki Trasi i 6.2. Luško lito).

V

Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 da imaju sjedište na području općine Vela Luka,

 da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,

 da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,

 da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,

 da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,

 da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni

postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela,

 da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

Uvjete iz članka II će verificirati Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo.

VI

Na sva pitanja u svezi sa planiranjem financijskih sredstava, praćenjem financiranja, ugovaranjem odobrenih sredstava i izvještavanjem primjenjivati će se Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine br. 13/2018.).

VII

Prijedlog programa mora sadržavati:

1. podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2024. godini – obrazac OK24,

2. financijski plan* koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FK24 

3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IK24.

Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Javi pozivi i natječaji, kao priloge tekstu ovog natječaja. 

Za eventualne nejasnoće ili dodatne informacije u svezi sa predmetnim natječajem možete postaviti pitanje na adresu:  opcina@velaluka.hr , putem telefona na broj 295 900 ili osobnim dolaskom u Općinu.

VIII

Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za javni natječaj – kultura 2024“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).

Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 10. studenog 2023.

IX

Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2024. godinu.

X

O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.

XI

Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2024. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi programa javnih potreba u kulturi.

Općinska načelnica

Katarina Gugić, bacc.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELA LUKA

Općinska načelnica

KLASA: 400-01/23-01/021

URBROJ: 2117-21-01

Vela Luka, 10. listopada 2023.

obrazac OK24 i obrazac FK 24

obrazac IK24

Attachments

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Mjesec hrvatske knjige u Narodnoj knjižnici Šime Vučetić

Narodna knjižnica „ Šime Vučetić“ poziva Vas da je posjetite u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenog. Pripremili smo različite akcije i događanja.                                     AKCIJE Vratite zaboravljene knjige – zaboravit ćemo zakasninu        ( 15.10. – 15.11.) Besplatan upis u knjižnicu za djecu od rođenja do […]