JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2023. godini.

Administrator

Temeljem članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području općine Vela Luka za razdoblje od 2021. do 2026. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.19/20) Načelnica objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Vela Luka za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2023. godini.

Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Vela Luka, a pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, zadruge ili udruge registrirane u Registru udruga RH.

Korisnik na dan podnošenja prijave na ovaj Javni poziv korisnik ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Općini Vela Luka i trgovačkim društvima kojima je Općina Vela Luka osnivač.

Potpora će se odobriti za troškove nabave deklariranih sadnica vinove loze, voćaka i maslina sorte lastovka, drobnica i oblica u visini od 35 % cijene s PDV-om po komadu sadnice. Potpora se odobrava za minimalnu nabavku od 5 sadnica voćaka/maslina i/ili 15 sadnica vinove loze, te za maksimalnu nabavku od 50 sadnica voćaka/maslina i/ili 150 sadnica vinove loze tijekom godine. Maksimalan iznos sredstava potpore godišnje po jednom korisniku iznosi 132,72 EUR (1.000,00 kn).

Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti u pisarnici Općine Vela Luka ili na web stranici www.velaluka.hr.

Tekst ovog Javnog poziva u cijelosti je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Vela Luka i oglasnoj ploči, a otvoren je do 30. studenog 2023. godine, ili prije isteka tog roka ukoliko se predviđena sredstva potroše.

Načelnica

Katarina Gugić

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Obavijest prometnog redarstva Vele Luke

U nedjelju 23.04.2023. godine održava se sportski događaj Izazov Marka Pola – triatlon Korčula. Događanje obuhvaća cijeli otok Korčulu pa će biciklistički dio prolaziti državnom cestom D118 te županijskim i lokalnim cestama. Ruta kroz Velu Luku prolazi Ulicom 41, Obalom 2, Obalom 3, Obalom 4 i Ulicom 68. Okvirni raspon […]