Javni poziv nositeljima stvarnih prava na zemljištu uz ceste u uvalama Triporte, Široka i Slatina u Veloj Luci

Administrator

Općina Vela Luka kao pravna osoba, koja na području Općine Vela Luka upravlja nerazvrstanim cestama, temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), započela je postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u uvalama Triporte, Široka i Slatina u Veloj Luci. U tom postupku izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja za spomenutih nerazvrstanih cesta, u katastarskoj općini Blato.

Odgovorna osoba koja izrađuje geodetski elaborat je ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Protić iz tvrtke Gauss d.o.o. Put Sv. Lovre 30, 21000 Split.  Općina Vela Luka će uz pomoć geodeta započeti s obilježavanjem nabrojenih nerazvrstanih cesta u ponedjeljak, 08.04.2024.g. Obilježavanje će se izvršiti na mjestima na kojima cesta nije definirana ogradnim zidovima,  rubom asfalta, rubom makadama, suhozidima, itd.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena svaka  od navedenih nerazvrstanih cesta, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kojeg je izradila tvrtka Gauss d.o.o. Put Sv. Lovre 30, 21000 Split, te dati primjedbe odnosno zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.  Uvid u elaborat (P.R. 45/2024),  građani će moći obaviti od 09.04.2024.   do   19.04.2024.g.,  u  vremenu od 8:00 do 14:00 sati, osim subote i nedjelje,  u prostorijama Općine Vela Luka, na II. katu, na adresi Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

S poštovanjem,

Načelnica:

Katarina Gugić

KLASA: 932-01/24-01/005

URBROJ: 2117-21-02

Vela Luka, 04.04.2024.g.

Dokumenti

Javni poziv

791.95 KB

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

OBAVIJEST: Obustava isporuke električne energije

Obavještavaju se Potrošači električne energije na području Općina Vela Luka i Blato, koji se električnom energijom napajaju iz TS 10(20)/0,4 kV „BRNISTROVA“, „KARBUNI“, „ZAGLAV“, „GORNJA POTIRNA“, „POTIRNA“, „GARMA“, „TRIPORTI“ i „POPLAT“, da će dana 10. travnja 2024. god. (srijeda), biti obustavljena isporuke električne energije u vremenu od 09:00 do 14:00 […]