Gosti u Radiju Val PROGRAM RADIJA VAL

Tko pita, ne skita: Damir Andreis

Gost u programu Radija Val Vela Luka u petak 15.prosinca u emisiji „Tko pita ne skita“, bio je Damir Andreis direktor poduzeća Komunalne djelatnosti i Komunalac d.o.o. On je govorio o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu te načinima sakupljanja i odlaganja otpada prema standardima EU. Govorio je o sadašnjem stanju i planovima sakupljanja i odlaganja otpada u Veloj Luci, te o razvrstavanju otpada prema kategorijama, i reciklažnom dvorištu koje će se izgradit u Veloj Luci. Govorio je o mogućnostima nabavke novih vozila i opreme za sakupljanje, odlaganje i razvrstavanje otpada, uz pomoć sredstava EU, te planovima odvoza smeća van otoka Korčule u centralni deponij naše županije kad bude izgrađen. Razgovor je vodio Tonči Surjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *