Gosti u Radiju Val PROGRAM RADIJA VAL

Nikša Petković u emisiji Tko pita ne skita

Gost u programu Radija Val Vela Luka, u petak 14.prosinca 2018., u emisiji „Tko pita ne skita“ bio je Nikša Petković predsjednik Udruge privatnih šumoposjednika Vela Luka – Korčula. On je predstavio Udrugu i govorio o radu i planovima. Istaknuo je radove na čišćenju šumskih cesta i protupožarnih puteva. Govorio je o najvećem problemu privatnih šumoposjednika, a to je katastarsko stanje zemljišnih knjiga i katastra zemljišta, a jedino rješenje je pokretanje postupka nove katastarske izmjere za što se zalaže ova Udruga. Na kraju je najavio i pozvao sve članove i sve zainteresirane na Skupštinu udruge. Razgovor je vodio Tonči Surjan.