Obavijest Općinskog suda u Dubrovniku

Administrator
Foto: Pixabay

Općinski sud u Dubrovniku, na temelju odredbe čl. 31. stavka 1 i 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/2015, 82/2015,82/2016,67/2018 i 126/2019) i čl. 5. stavka 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018, 81/2019) te preporuka za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj Su-IV-125/2020-2 od 13.ožujka 2020. i preporuka Ministra pravosuđa KLASA: 710-01/20-1/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13.ožujka 2020., po predsjednici suda, donosi

O D L U K U

I. Zbog proglašenja epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID 19) Općinski sud u Dubrovniku u sjedištu suda i u Stalnim službama u Korčuli, Blatu i Lastovu: – neće primati stranke u vremenu od 16. ožujka 2020. pa nadalje, osim u izuzetnim slučajevima koji će se posebno procjenjivati. – u vremenu od 16. ožujka do 1. travnja 2020. rasprave i druge radnje koje nisu hitne se odgađaju.

II. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom na odgovarajuće adrese objavljene na web stranicama suda, te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici sjedišta suda ni stalnih službi.

III. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e- maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e- Građanin (uvid u stanje spisa i sl.).

IV. Zahtjeve za izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. Uvjerenja o nekažnjavanju), uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka i zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu (Apostille) stranke će odlagati u kutije, koje će se nalaziti na zato vidno označenom mjestu na porti pored ulaza u sjedište suda, odnosno i portama Stalnih službi (gdje će se nalaziti i potrebni obrasci) te se stranke pozivaju: uz popunjeni zahtjev obvezno ostaviti kontakt (broj telefona ili e – mail) na kojeg će službenik suda kontaktirati radi uručenja uvjerenja istim putem.

V. Pozivaju se stranke zahtjeve za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka, predaju pismena namijenjenih Zemljišnoknjižnom odjelu u Dubrovniku, Zemljišnoknjižnom odjelu Korčula i Blato- dostavljati putem pošte ili e –mailom, uz navođenje kontakta. Stranke se upućuju i na mogućnost ostvarivanja ovih svojih prava i kroz aplikaciju e – Građanin. 2 Posl.br. 2 Su-440/2020

VI. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom, te će se istima obavljati dostava pismena putem e – komunikacije ukoliko je to moguće. Uskraćuje se upotreba pretinaca odvjetnika u sudu, te za vrijeme trajanja ove mjere zaštite odvjetnici neće podizati poštu iz pretinaca, bez štetnih posljedica za postupke i stranke za vrijeme važenja ove Odluke.

VII. Komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju putem e-maila, poštom i telefonom.

VIII. Sud će primati stranke, punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače i državne odvjetnike samo u hitnim postupcima ( postupci u kojima je okrivljenik u pritvoru, hitni prekršajni i obiteljski postupci zaštite djece ) i to uz predočenje poziva pri ulasku u zgradu.

IX. Dežurstva prekršajnog odjela odvijati će se prema redovitom rasporedu.

X. Ova odluka stupa na snagu 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati do opoziva, dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju sudu.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Obavijest korisnicima usluga Vodovoda d.o.o. Blato

Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Dubrovačko neretvanske županije, te Općina Blato, Vela Luka i Smokvica molimo sve korisnike naših usluga da u cilju spriječavanja eventualnog širenja virusa COVID-19 izbjegavaju osobni dolazak u prostorije vodovoda radi plaćannja računa ili podnošenja raznih zahtjeva. Preporučamo korisnicima da sve svoje zahtjeve prema Vodovodu Blato […]