Obavijesti

Najava izložbe Sande Vlašić

Sanda Vlašić je rođena 1956. i odrasla je u Radovljici. Nakon što je diplomirala engleski i njemački jezik na Sveučilištu u Ljubljani, preselila se u Zagreb gdje je predavala engleski i njemački jezik u srednjim školama. Od 1994. radila je u Australskom veleposlanstvu u Beču, a od 2000. u Australskom veleposlanstvu u Londonu. Od 2014. živi u Veloj Luci.

Slikanje je privlačilo od mladih dana, ali zbog puno obaveza ono je zadugo ostalo samo želja. S akvarelom se srela već u osnovnoj školi i zahvaljujući učitelju crtanja, koji je i sam radio u tehnici akvarela, potaklo ju je da i sama počne stvarati.

Za vrijeme boravka u Londonu 2004. krenula je na tečaj o osnovama akvarela i time počela ostvarivati svoju davnu želju. S počecima učenja i crtanja u akvarelu brzo je shvatila da tehnika akvarela nije jednostavna i da zahtjeva puno učenja i vježbanja, ali da konačni rezultat može pružiti veliko zadovoljstvo. Zahvaljujući popularnosti slikanja u tehnici akvarela u Engleskoj, imala je dosta mogućnosti za posjete izložbama, a i veliki izbor kvalitetnog pribora, literature i tečajeva.

Godine 2006. pridružila se tečajevima akvarela, koja je organizirala samouka slikarica u svom domu, vrtu ili obljižnjoj prirodi. Tečajeve je posjećivala više od dvije godine i dobila je puno praktičnih i korisnih savjeta. Znanje stečeno na tečajevima puno joj je koristilo kod samostalnog slikanja. Od tada se počela stvarati zbirka koju imate priliku vidjeti na ovoj izložbi.

Motivi su joj krajolici iz okruženja i s putovanja. Pored krajolika, motivi su joj i poljsko i vrtno cvijeće. Do sada je sudjelovala na dvije lokalne dobrotvorne izložbe u Engleskoj, a 2015. sudjelovala je na skupnoj izložbi  „Ljubav i otok” u Veloj Luci.

CZK Vela Luka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *