Lista deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

Administrator
Foto: Pixabay

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2010) i prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Vela Luka, Načelnica Općine Vela Luka utvrđuje slijedeću:

LISTU DEFICITARNIH ZANIMANJA
za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

Članak 1.
Za potrebe provođenja Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2010), utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja (zvanja), kako slijedi:

– studij medicine,
– studij farmacije,
– profesor matematike, profesor informatike, profesor tehničke kulture,
– studij prava,
– stručni studij ugostiteljstva (VŠS kuhar/kuhar specijalist)
– studij strojarstva/ elektrotehnike/računarstva/brodogradnje,
– doktor veterinarske medicine,
– medicinska sestra.
Članak 2.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendije iscrpe zanimanja iz članka 1. ove Liste, do popune broja planiranog broja stipendija – prema tekućoj odluci o visini i broju stipendija – bodovat će se i sva ostala zanimanja koja nisu sadržana u članku 1. ove Liste.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se u Službenom glasniku.

Općinska načelnica
Katarina Gugić

KLASA: 604-01/19-01/002
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 17. listopada 2019.

Podjeli ovaj sadržaj
Next Post

Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 22. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Načelnica Općine Vela Luka, na prijedlog Povjerenstva za stipendije, donosi slijedeću: ODLUKU O BROJU I VISINI STIPENDIJAZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2019./2020. Članak 1. Općina Vela Luka će za […]